O nas

Logo NPChrześcijańsko – Demokratyczne Stowarzyszenie „Nasze Podlasie” jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie idei samorządności oraz chrześcijańskiej koncepcji człowieka i społeczeństwa,
a także przyczynianie się  do oświatowo-kulturalnego rozwoju województwa podlaskiego oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Więcej szczegółowych informacji dotyczących celów działalności Stowarzyszenia znajduje się w naszym Statucie.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r.Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) i posiada osobowość prawną.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a główną siedzibą miasto Białystok. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod. poz. 0000159467.