Oddział białostocki

Logo NP

Kontakt. ……………………….

Prezes Zarządu Oddziału Powiat Białostocki ChDS „Nasze Podlasie”

1. Wiesław Pusz

Członkowie Zarządu Oddziału Powiat Białostocki ChDS „Nasze Podlasie”

      1. Wiktor Brzosko

2. Walenty Sic

               3. Andrzej Roszkowski

           4. Paweł Pogorzelski

             5. Marek Lebensztejn

          6. Danuta Bagińska

Komisja Rewizyjna Oddziału Powiat Białostocki ChDS „Nasze Podlasie”

                  1. Jarosław Wądołowski

          2. Mariusz Redliński

       3. Wanda Łapińska