Koło Gminne w Rudce

ChDS KOŁO Gminne „Nasze Podlasie”135px-POL_gmina_Rudka_COA.svgLogo NP   w RUDCE

Kontakt: ……………………………..

Zarząd Koła Gminnego ChDS „Nasze Podlasie”

                                                          Helena Warmijak – Prezes

                                                                                        Danuta Elżbieta Kresso – Wiceprezes

                                                                                        Andrzej Anusiewicz

                                                                                        Jerzy Józef Stępkowski

                                                                                        Iwona Agnieszka Niemyjska

                                                                                        Moczulska Maria

                                                                                        Kazimierz Zapisek

===============================================

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Koła ChDS Nasze Podlasie w Rudce.

 

Dnia 18 maja 2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła ChDS Nasze Podlasie w Rudce.

W posiedzeniu wzięli udział:

  1. Helena Warmijak – Prezes
  2. Danuta Elżbieta Kresso – Wiceprezes
  3. Andrzej Anusiewicz
  4. Jerzy Józef Stępkowski
  5. Iwona Agnieszka Niemyjska
  6. Moczulska Maria
  7. Kazimierz Zapisek

Na  spotkaniu członkowie zarządu koła  zweryfikowali pisemne deklaracje członków, opłacone składki za rok 2014. Ostatecznie ustalono aktualną listę członków. Koło w Rudce liczy obecnie 42 członków.

===============================================================================

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Koła ChDS Nasze Podlasie w Rudce.

 

W dniu 28 czerwca 2015r. odbyło się Walne zebranie członków koła w Rudce.

Zebranie otworzyła p. Helena Warmijak witając przybyłych oraz odczytując proponowany program Walnego Zebrania . Sekretarz koła p. Andrzej Anusiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności koła. Następnie zabrał głos p. Sławomir Jerzy Snarski- Prezes Stowarzyszenia Nasze Podlasie. W swoim wystąpieniu przedstawił plan działalności stowarzyszenia ChDS.

Następnie wybrano Zarząd koła oraz delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziału.

=================================================================================