Powitanie

Logo NPChrześcijańsko – Demokratyczne Stowarzyszenie Nasze Podlasie wita i gorąco zaprasza do wspólnego budowania formacji chrześcijańsko – demokratycznej.

Rozpoczynaliśmy naszą działalność od dewizy, której jesteśmy wierni po dzień dzisiejszy:

„Nie chcemy demokracji bez obywateli”.

Uważamy, że od kryzysu ekonomicznego groźniejszy jest kryzys idei oraz brak świadomego uczestnictwa ludzi w życiu społecznym, w tworzeniu i kontroli procedur demokratycznych. Budując Stowarzyszenie chcieliśmy nie dopuścić do spłaszczenia systemu politycznego w Polsce i ograniczenia aktywności politycznej tylko do partii politycznych, które obecnie przypominają namioty wyborcze – grupy zorganizowane do zwyciężania w wyborach, a nie organizacje skupiające ludzi zatroskanych o losy narodu i Ojczyzny począwszy oczywiście od rodziny i społeczności lokalnych, dzielnic, miasteczek i miast oraz sołectw i wsi.

Podążając za myślą naszych mistrzów: Luigia Sturzo, ks. Stanisława Hałko, Jana Pawła II budujemy formację, która działalność polityczną pojmuje jak działalność na rzecz innych ludzi, która w poszukiwaniu jedności widzi wartość fundamentalną dla ochrony praw najsłabszych i opuszczonych. Podejmując działania i stając w szranki walk wyborczych podążamy za słowami Papieża Polaka:

„Solidarność to jeden i drugi ale nigdy jeden przeciw drugiemu”.

Wiemy i na co dzień doświadczamy tego, że chadecja jest najbardziej nowoczesną i aktualną propozycją polityczną dla tworzącej się wciąż polskiej demokracji. Jest to jedyny nurt ideowy wykorzystujący synergię wynikającą ze współistnienia ze sobą różnych grup ludzi. Ta synergia zakłada, że ludzie pozostając różnymi mogą realizować wspólne cele związane z obroną dobra wspólnego – człowieka. Różnorodność ta przestaje być zagrożeniem tylko wtedy gdy wszystkie grupy i osoby w nich uczestniczące są świadome swej tożsamości.

Niestety większość partii politycznych idee traktuje jak doraźne hasła, a wszystko podporządkowuje sondażom i doraźnym opiniom. Ich członkowie nie wiedzą nic o podstawach ideowych tworzących ich własną partię. Bardzo często takich podstaw ideowych po prostu nie ma. Wszelkie idee zastępuję krótkowzroczny pragmatyzm, a cele zamykają się w jednym słowie – władza. W gruncie rzeczy nie świadomi tego, co ich wyróżnia. Fakt różnic podkreślają falą krytyki, sporów i ataków na partnerów politycznych z innych ugrupowań. To zjawisko odnotowujemy jako szczególnie groźne. Takie zachowanie powoduje, że wciąż mamy krótkowzroczne igrzyska haseł
i oszczerstw.

Chrześcijańsko – Demokratyczne Stowarzyszenie „Nasze Podlasie” zaprasza wszystkich, którzy chcą tworzyć i zmieniać polską i naszą podlaską rzeczywistość do wspólnego budowania formacji chadeckiej.