KWW „Nasze Podlasie”-Wybory Samorządowe 2024

Komitet Wyborczy Wyborców

„Nasze Podlasie”

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Parkowa 3

NIP 5432193215

Bank Spółdzielczy w Brańsku nr 51 8063 0001 0070 0707 6813 0001