Koło Gminne w Boćkach

130px-POL_Gmina_Boćki_COA.svg

 KOŁO Gminne ChDS „Nasze Podlasie” w BOĆKACHLogo NP

Kontakt:  ………………………..

Zarząd Koła Gminnego ChDS „Nasze Podlasie” w Boćkach   

 • Zbigniew Jan Szpakowski – Przewodniczący Zarządu
 •         Stanisław Derehajło – Zastępca Przewodniczącego 
 •         Dorota Kędra – Ptaszyńska – Sekretarz 
 •         Marta Tymińska – Malinowska – Skarbnik

==============================================================================================================

26 czerwca Odbyło się w Boćkach Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła w Boćkach.

W zebrani uczestniczyło 10 osób.

Zebranie otworzył, powitał zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad inicjtor zebrania Zbigniew Jan Szpakowski.

Na przewodniczącego zebrania wybrano Stanisława Derechajło.

Porządek zebrania:

 1. Wybór protokolanta
 2. Informacja Przewodniczącego Zebrania o sposobie głosowania
 3. Wybór Przewodniczącego Koła i podjęcie uchwały
 4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Koła i podjęcie uchwały
 5. Wybór Sekretarza Koła i podjęcie uchwały
 6. Wybór Skarbnika Koła i podjęcie uchwał.
 7. Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie zebrania

Protokolantem została Pani Marta Tymińska – Malinowska

Wybrano nowy Zarząd Koła

W wyniku głosowania zostali wybrani:

 1. Zbigniew Jan Szpakowski – Przewodniczący Zarządu
 2. Stanisław Derehajło – Zastępca Przewodniczącego 
 3. Dorota Kędra – Ptaszyńska – Sekretarz 
 4. Marta Tymińska – Malinowska – Skarbnik

Wybrano

Delegatów na  Walne Zebranie Delegatów

 1. Zbigniewa Jana Szpakowskiego
 2. Stanisława Derehajło