KOŁO GMINNE W WYSZKACH

Kopia Logo NP

WESOŁYCH ŚWIĄT

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego
Narodzenia w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.

Przewodnicząca Koła NP w Wyszkach Zofia Oksiuta z Zarządem

==========================================

Kopia Logo NP

 

WALNE ZEBRANIE

Koła Gminnego  ChDS „Nasze Podlasie” w Wyszkach 

W dniu 21.03.2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo

Wyborcze Koła w Wyszkach ChDS „Nasze Podlasie” .

Nowym Przewodniczącym Koła w Wyszkach ChDS „Nasze Podlasie”

została wybrana Pani Zofia Oksiuta.

Wybrany został również nowy Zarząd Koła.

Zarząd Koła Gminnego w Wyszkach ChDS „Nasze Podlasie”

 1. Zofia Oksiuta

 2. Agnieszka Łuczaj

 3. Sylwester Miluski

 4. Ewa Piertaszko

 5. Grzegorz Niewński

 6. Janusz Chryniewicki

 7. Paweł Niewiński

Wybrano delegatów na Walne Zebranie Oddziału Bielskiego

 ChDS „Nasze Podlasie”

Delegaci na Walne Zebranie Oddziału Bielskiego

 ChDS „Nasze Podlasie”

 1. Zofia Oksiuta

 2. Agnieszka Łuczaj

 3. Sylwester Miluski

 4. Ewa Piertaszko

 5. Grzegorz Niewński

 6. Janusz Chryniewicki

 7. Paweł Niewiński

 

 

 

================================================

 

Kopia Logo NP

POSIEDZENIE  ZARZĄDU                               

Koła Gminnego  ChDS „Nasze Podlasie” w Wyszkach 

W dniu 05.03.2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

                                                                       1. Ryszard Perkowski – przewodniczący

                                                                       2. Agnieszka Łuczaj

                                                                       3.  Ewa Pietraszko

                                                                       4.  Zenon Konopka

                                                                       5. Piotr Idźkowski

                                                                      6. Marta Kamińska Bębenek

                                                                      7. Janusz Tadrzak

                                                                     8. Sławomir Marczuk

Porządek posiedzenia:
 1. Przygotowanie porządku walnego zebrania sprawozdawczo wyborczego
 2. Wyznaczenie terminu i miejsca zebrania, oraz osoby odpowiedzialne za organizację.
 3. Ustalenie listy zaproszonych gości

Ad.1.Porządek zebrania

Powitanie, otwarcie zebrania, przedstawienie zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad

 1. Przyjęcie porządku zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i podjęcie uchwały
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Koła Wyszki
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi
 6. Wybór Przewodniczącego i Zarządu koła oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zarządu
 7. Wybór delegatów na Walne Zebranie Oddziału Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie w Bielsku Podlaskim.
 8. Wybór delegatów na Walne Zebranie Chrześcijańsko – Demokratycznego
  Stowarzyszenia „Nasze Podlasie w Białymstoku
 9. Dyskusja i wolne wnioski.

Ad.2. Termin zebrania ustalono na 21 marca 2019 r. w Wyszkach

Ad.3 Ustalono że na zebranie należy zaprosić wszystkie zaangażowane w wybory osoby tj. kandydata na wójta Pana Jana Falkowskiego, kandydatów na radnych wszystkich szczebli oraz członków komisji wyborczych wszystkich szczebli

======================================================

Kopia Logo NP

POSIEDZENIE  ZARZĄDU                               

Koła Gminnego  ChDS „Nasze Podlasie” w Wyszkach 

W dniu 14.02.2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

                                                                       1. Ryszard Perkowski – przewodniczący

                                                                       2. Agnieszka Łuczaj

                                                                       3.  Ewa Pietraszko

                                                                       4.  Zenon Konopka

                                                                       5. Piotr Idźkowski

                                                                      6. Iwona Falkowska

                                                                      7. Janusz Tadrzak

                                                                     8. Sławomir Marczuk

Obecny był również Prezes zarządu Głównego Sławomir Jerzy Snarski.

Porządek posiedzenia:
 1. Omówienie wyników wyborów w Gminie Wyszki.
 2. Omówienie wyników wyborów do powiatu.
 3. Omówienie sytuacji w Sejmiku Województwa Podlaskiego, oraz w kraju
 4. Przygotowanie zebrania sprawozdawczo wyborczego
 5. Sprawy bieżące

Prezes Sławomir Snarski omówił sytuację polityczną po wyborach samorządowych w Powiecie Bielskim, Województwie Podlaskim oraz w kraju.

Zaplanowano zwołanie w miesiącu marcu zebrania sprawozdawczo wyborczego Koła w Wyszkach.

Dyskutowano nad potencjalnym kandydatem na przewodniczącego Koła w związku z rezygnacją dotychczasowego przewodniczącego z funkcji z powodu przejścia na emeryturę.

Omówione zostały różne sprawy bieżące.

================================================

Kopia Logo NP

POSIEDZENIE  ZARZĄDU                               

Koła Gminnego  ChDS „Nasze Podlasie” w Wyszkach 

W dniu 26.10.2018r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

                                                                       1. Ryszard Perkowski – przewodniczący

                                                                       2. Agnieszka Łuczaj

                                                                       3.  Ewa Pietraszko

                                                                       4.  Zenon Konopka

                                                                       5. Piotr Idźkowski

                                                                      6. Iwona Falkowska

Ponadto obecni byli kandydat na Wójta Gminy Wyszki Jan Falkowski, oraz kandydat na radnego do Rady Powiatu Bielskiego Aleksander Lementowski.

Porządek posiedzenia

 1. Przedstawienie wyników wyborów
 2. Ustalenie strategii działania w drugiej turze wyborów na wójta
 3. Sprawy różne

I.Przewodniczący krótko omówił wyniki wyborów

1. Do Rady gminy Wyszki z listy Naszego Podlasia weszło 6 kandydatów tj.

 • okręg nr.1. Oksiuta Zofia
 • okręg nr.5. Miluski Sylwester
 • okręg nr.7. Falkowski Eugeniusz
 • okręg nr.9. Baranowska Monika
 • okręg nr.14. Niewiński Paweł
 • okręg nr.15. Kłoczko Aleksander

Ponadto z PiS będzie miał – 5 radnych, natomiast KWW Mariusza Korzeniewskiego – 4 radnych.

2. W  wyborach na wójta będzie druga tura. Jan Falkowski (27,85 %) kandydat NP z dotychczasowym wójtem Mariuszem Korzeniewskim (45,56%)

3. Do Rady Powiatu

 • Nasze Podlasie wprowadziło łącznie 6 radnych ( jednego więcej niż w ostatniej kadencji)
 •  Koalicja Bielska – 4 radnych
 •  Prawo i Sprawiedliwość – 4
 •  KWW Wspólnie  – 3

niestety z naszego okręgu weszła tylko z NP Tymińska Zofia z terenu Gminy Bielsk (353 głosy). Z gminy Wyszki wszedł natomiast przedstawiciel PiS Niewiński Jan (560 głosów).

Nasi kandydaci – Agnieszka Łuczaj uzyskała 220 głosów

– Aleksander Lementowski 228 głosów

Nasze Podlasie będzie więc nadal z Koalicją Bielską sprawowało władzę w Powiecie Bielskim.

 

II. Omówiono strategię działania przed II turą wyborów na wójta.

W związku z otrzymaną propozycją klubu PiS o nawiązaniu współpracy w Radzie Gminy oraz, że ich struktury gotowe są wesprzeć naszego kandydata na wójta w II turze podjęto decyzję o nawiązaniu tej współpracy.

Ustalono również potencjalną współpracę w samej radzie. W sytuacji, gdy wójtem zostanie nasz kandydat, Przewodniczącym Rady Gminy zostanie Kandydat PiS, a NP będzie miało dwóch wiceprzewodniczących.

W przypadku wygrania wyborów na wójta przez Mariusza Korzenieckiego, Przewodniczącym rady będzie kandydat Naszego Podlasia a wiceprzewodniczącymi kandydaci PiS.

Przewodniczącymi komisji rewizyjnej i komisji finansów będą kandydaci Naszego Podlasia

Takie ustalenia postanowiono przedstawić na spotkaniu z przedstawicielami PiS.

Podkreślona została konieczność podjęcia bardzo intensywnych działań w kampanii przed II turą

Szczegółowa ocena wyników wyborów zostanie omówiona na walnym zebraniu Koła, które zostanie zwołane w późniejszym terminie

na które zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy kampanii wyborczej

III. Krótko omówiono inne sprawy bieżące.

Na tym spotkanie zakończono.

=============================================  

Kopia Logo NP

Konwencja wyborcza Koła w Wyszkach ChDS „Nasze Podlasie”

W dniu 10 października 2018 r. w świetlicy w Pulszach odbyła się konwencja wyborcza Koła w Wyszkach ChDS „Nasze Podlasie”

Zebranie otworzył Przewodniczący Koła w Wyszkach ChDS „Nasze Podlasie” Ryszard Perkowski

Udział w konwencji wzięli oprócz kandydatów do Rady Gminy, Rady Powiatu oraz kandydata na wójta członkowie koła oraz sympatycy naszego stowarzyszenia

Wystąpienie kandydata na wójta Jan Falkowski

Kandydaci na radnych i kandydat na wójta

Kandydat na Wójta Gminy Wyszki

Jan Falkowski

======================================================================

Zarejestrowani kandydaci KW „Nasze Podlasie”

do Rady Powiatu Bielsk Podlaski

Lista Nr 15

poz.2.   Agnieszka Łuczaj   

poz.4.   Aleksander Lementowski     

======================================================================

Zarejestrowani kandydaci KW „Nasze Podlasie”

do Rady Gminy Wyszki

Okręg Imię Nazwisko Wiek Miejsce zamieszkania
1 Romuald Budlewski 60 Strabla    
2 Zofia Lucyna Oksiuta 59 Strabla    
3 Anna Ewelina Matowicka 28 Łapcie     
4 Sylwester Miluski 37 Mieszuki
5             ———–  —-  ———-
6 Andrzej Lipski 48 Niewino Popławskie
7 Eugeniusz Falkowski 56 Godzieby 
8 Magdalena Łucja Makowska-Karpiesiuk 33 Topczewo 
9 Monika Baranowska 32 Wólka Zaleska
10 Agata Górska 43

Nowe Bagińskie

11 Magdalena Angielczyk 39

Wólka Pietkowska

12 Edward ZenonKonopka 63 Wyszki
13 Piotr Idźkowski 37 Filipy
14 Paweł Niewiński 26

Szczepany

15 Aleksander Kłoczko 60 Malesze

================================================================

Kopia Logo NP 

POSIEDZENIE  ZARZĄDU                               

Koła Gminnego  ChDS „Nasze Podlasie” w Wyszkach 

W dniu 11.09.2018r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

                                                                       1. Ryszard Perkowski – przewodniczący

                                                                       2. Agnieszka Łuczaj

                                                                       3.  Ewa Pietraszko

                                                                       4.  Zenon Konopka

                                                                       5.  Janusz Tadrzak

                                                                       6.  Sławomir Marczuk

                                                                       7. Marta Kamińska Bębenek

                                                                       8. Piotr Idźkowski

                                                                      9. Iwona Falkowska

Gościnnie w posiedzeniu wziął udział Prezes Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” Sławomir Jerzy Snarski – Starosta Bielski.

W posiedzeniu wzięli udział kandydaci na radnych do rady gminy i kandydaci na radnych do rady powiatu

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Posiedzenia
 2. Omówienie ogólnej sytuacji Koła
 3. Przedstawienie  kandydatów na radnych do Rady Gminy i Rady Powiatu
 4. Przedstawienie  kandydata na Wójta Gminy Wyszki
 5. Omówienie strategii postępowania w okresie kampanii wyborczej

=====================================

      

Kopia Logo NP  POSIEDZENIE  ZARZĄDU                               

Koła Gminnego  ChDS „Nasze Podlasie” w Wyszkach 

W dniu 28.08.2018r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

                                                                       1. Ryszard Perkowski – przewodniczący

                                                                       2. Agnieszka Łuczaj

                                                                       3.  Ewa Pietraszko

                                                                       4.  Zenon Konopka

                                                                       5.  Janusz Tadrzak

                                                                       6. Marta Kamińska Bębenek

                                                                       7. Piotr Idźkowski

                                                                     8. Iwona Falkowska

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Posiedzenia
 2. Omówienie ogólnej sytuacji Koła
 3. Zatwierdzenie  kandydatów na radnych do Rady Gminy i Rady Powiatu
 4. Podjęcie decyzji o wystawieniu kandydata na Wójta Gminy Wyszki
 5. Omówienie strategii postępowania w okresie kampanii wyborcze

====================================

Kopia Logo NP

 WALNE  ZEBRANIE

 KOŁA  W WYSZKACH

13.06.2018 r. 

w sali Gminnego Centrum Biblioteczno Kulturalnego

w Wyszkach odbyło się Walne Zebranie członków

Koła w Wyszkach

 

Porządek zebrania:

 1. Przyjęcie porządku zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Koła Wyszki
 4. Ustalenie listy kandydatów na radnych do Rady Gminy Wyszki i Rady Powiatu
 5. Wybór delegatów na Walne Zebranie Oddziału Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w Bielsku Podlaskim.
 6.  Wolne wnioski.

Obrady otworzył Przewodniczący Koła w Wyszkach Ryszard Perkowski. Powitał obecnego na zebraniu Prezesa Zarządu Głównego Sławomira Jerzego Snarskiego oraz wszystkich zebranych .

W zebraniu wzięło udział 21 członków Koła w Wyszkach.

Po załatwieniu spraw proceduralnych Przewodniczący Zarządu złożył sprawozdanie z pracy Zarządu Koła za ostatni rok.

Prezes Zarządu Głównego Sławomir Jerzy Snarski poinformował zebranych o działaniach zarządu Głównego ChDS Nasze Podlasie oraz Zarządu Oddziału Bielskiego. Przedstawił plany i strategię działania naszego stowarzyszenia w nadchodzących wyborach samorządowych. Zachęcił do aktywnego działania podczas kampanii wyborczej.

Następnie Przewodniczący Koła przedstawił propozycję kandydatów na radnych do Rady Gminy oraz do Rady Powiatu. Po dyskusji przyjęto kandydatury 12 osób do Rady Gminy i 2 osób do rady Powiatu.

Otwartą pozostawiono sprawę kandydata na wójta gminy. Rozważano nawiązanie współpracy z aktualnym wójtem ewentualnie wystawienie własnego kandydata. Zadanie to walne zgromadzenie przydzieliło Zarządowi.

Delegatami Koła w Wyszkach na Walne Zabranie Oddziału Bielskiego zostało 8 osób.

Następnie odbyła się dyskusja nad sprawami Koła w Wyszkach i całego Stowarzyszenia.

===========================================================================

      Kopia Logo NP  POSIEDZENIE  ZARZĄDU                               

Koła Gminnego  ChDS „Nasze Podlasie” w Wyszkach 

W dniu 28.05.2018r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

                                                                       1. Ryszard Perkowski – przewodniczący

                                                                       2. Agnieszka Łuczaj

                                                                       3.  Ewa Pietraszko

                                                                       4.  Zenon Konopka

                                                                       5.  Janusz Tadrzak

                                                                       6.  Sławomir Marczuk

                                                                       7. Marta Kamińska Bębenek

                                                                       8. Piotr Idźkowski

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Posiedzenia
 2. Omówienie ogólnej sytuacji Koła
 3. Propozycje kandydatów na radnych do Rady Gminy i Rady Powiatu i wójta
 4. Omówienie strategii postępowania w okresie kampanii wyborczej
 5. Przygotowanie walnego zebrania członków Koła w Wyszkach

– omówienie porządku obrad

– ustalenie propozycji delegatów na walne zebranie Oddziału Bielskiego NP

 

===========================================================================

      Kopia Logo NP  POSIEDZENIE  ZARZĄDU                               

Koła Gminnego  ChDS „Nasze Podlasie” w Wyszkach 

W dniu 07.02.2018r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

                                                                       1. Ryszard Perkowski – przewodniczący

                                                                       2. Agnieszka Łuczaj

                                                                       3.  Ewa Pietraszko

                                                                       4.  Zenon Konopka

                                                                       5. Marta Kamińska Bębenek

                                                                       6. Piotr Idźkowski

                             Gościnnie Prezes Zarządu Głównego Sławomir Jerzy Snarski

Porządek posiedzenia:

 • Otwarcie Posiedzenia
 • Omówienie ogólnej sytuacji Koła
 • Wystąpienie Prezesa ZG ChDS „Nasze Podlasie”
 • Sprawy wyborów samorządowych
 • Sprawy różne

=======================================================

      Kopia Logo NP  POSIEDZENIE  ZARZĄDU                               herb

Koła Gminnego  ChDS „Nasze Podlasie” w Wyszkach 

W dniu 31.08.2017r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

                                                                       1. Ryszard Perkowski – przewodniczący

                                                                       2. Ewa Pietraszko

                                                                       3.  Zenon Konopka

                                                                       4.  Janusz Tadrzak

                                                                       5.  Iwona Falkowska

                                                                       6. Marta Kamińska Bębenek

Gościnnie w posiedzeniu wziął udział Prezes Zarządu Głównego Sławomir Jerzy Snarski

Porządek posiedzenia:

1. Organizacja spotkania plenerowego członków Koła w Wyszkach

2. Skreślenie z listy członków osób które od dwóch lat nie opłacają składek członkowskich, bądź                                             zrezygnowały z członkostwa w Kole Wyszki.

3. Wystąpienie Prezesa Zarządu Głównego ( ogólna sytuacja Stowarzyszenia, sprawa przyszłorocznych wyborów samorządowych, inwestycje drogowe na terenie gminy)

4. Potencjalni kandydaci do rady gminy i rady powiatu i na wójta

5. Problem budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszki

6. Sprawy bieżące

 

=======================================================   

Kopia Logo NPherb
WALNE   ZEBRANIE   SPRAWOZDAWCZE

 ChDS „Nasze Podlasie” Koło w Wyszkach

        Walne Zebranie odbyło się w dniu 23.02.2017 r. w Wyszkach

Udział w Walnym Zebraniu wzięło 22 członków Koła, oraz czterech radnych Rady Gminy Wyszki z Naszego Podlasia.

Zaproszenie na Walne Zebranie Koła przyjęli:

Prezes Zarządu Głównego i Prezes Oddziału w Bielsku, Starosta bielski – Sławomir Snarski

oraz Wiceprezes Zarządu Głównego, Dyrektor Szpitala w Bielsku Podlaskim – Bożena Grotowicz

SONY DSC

Zebranie otworzył Przewodniczący Zarządu Koła w Wyszkach Ryszard Perkowski.

Powitał Gości, Radnych oraz wszystkich zgromadzonych.

Przedstawił porządek obrad.

SONY DSC

Porządek zebrania:

 1. Powitanie, otwarcie zebrania, przedstawienie zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad
 2. Przyjęcie porządku zebrania
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Koła Wyszki
 5. Zasięgnięcie opinii Walnego Zebrania czy Zarząd ma skreślić z listy członków Stowarzyszenia osoby, które od 2014 roku nie opłacają składek i nie uczestniczą w życiu stowarzyszenia (§23 pkt.4 Statutu).
 6. Wystąpienia Prezesa Zarządu Głównego Sławomira Snarskiego, oraz zaproszonych gości
 7. Dyskusja
 8. Wolne wnioski.

 

Przewodniczącym zebrania został Ryszard Perkowski, Protokolantem – Marta Kamińska-Bębenek

Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Koła Wyszki (streszczenie).

Koło w Wyszkach na dzień dzisiejszy formalnie liczy nadal 52 członków. Deklarację dalszej przynależności w 2015 roku złożyło 34 członków.

Składki za 2015 rok zapłaciło 25 członków, za 2016 – 26 członków.

Udział w zebraniu zadeklarowało 25 osób.

Zarząd odbył od 23 czerwca 2015 r. tj. od Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego do tej chwili 7 posiedzeń.

Omawiane były bieżące sprawy dotyczące naszego stowarzyszenia, sytuacji w Gminie, Powiecie, Kraju. Gościnnie w niektórych posiedzeniach uczestniczył Prezes Zarządu Głównego Pan Sławomir Snarski oraz Sekretarz Zarządu Głównego Ryszard Anusiewicz.

Dużo uwagi Zarząd poświęcał sprawom przyszłości Koła i jego rozwoju.

W sierpniu 2015 r. odbyło się spotkanie towarzyskie członków NP z osobami towarzyszącymi przy ognisku w terenie.

16 lipca 2015 r. w Brańsku odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawczo Wyborcze Naszego Podlasia w Białymstoku, oraz Oddziału ChDS „NP” w Bielsku Podlaskim.

Wybrany został Zarząd Główny i Prezes Zarządu, oraz Zarząd Oddziału w Bielsku Podlaskim i Prezes. Prezesem w obydwu instancjach został wybrany Pan Sławomir Snarski.

Delegatami na w/w Zgromadzenia wybranymi przez Walne Zebranie Koła w Wyszkach byli

 1. Ryszard Perkowski
 2. Edward Zenon Konopka
 3. Marta Kamińska -Bębenek
 4. Agnieszka Łuczaj
 5. Sławomir Marczuk
 6. Ewa Pietraszko
 7. Piotr Idźkowski
 8. Janusz Tadrzak

Ci sami delegaci wzięli udział w Walnym Zebraniu Naszego Podlasia 19 czerwca 2016 r. w Brańsku, które miało charakter informacyjny.

Sprawozdanie zakończył przewodniczący oceną sytuacji Gminy, Powiatu, Kraju.

Walne Zebranie ustaliło, że delegatami na zebrania Naszego Podlasia pozostaną nadal dotychczasowi delegaci   (Zarząd Koła)

Walne wyraziło zgodę na weryfikację przez Zarząd listy członków Koła.

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Głównego, Starosta Bielski Sławomir Snarski.

Odniósł się do:

 • wprowadzanych w kraju reform.
 • obywatelskiego zaangażowania w życie społeczne
 • znaczenia organizacji społecznych w życiu publicznym
 • celów jakie Nasze Podlasie powinno stawiać w najbliższym okresie

SONY DSC

Następnie głos zabrała Pani Bożena Grotowicz – Wiceprezes zarządu Głównego, Dyrektor Szpitala w Bielsku Podlaskim.

Omówiła sytuację bielskiego szpitala, bardzo bogate plany inwestycyjne. Odniosła się również do planowanej reformy służby zdrowia i ogólnej sytuacji w kraju.

SONY DSC

SONY DSC

Po dyskusji przy smacznych „Tłusto czwartkowych” pączkach i faworkach, zebranie zakończono.

R.P.

 

=======================================================

      Kopia Logo NP  POSIEDZENIE  ZARZĄDU                               herb

Koła Gminnego  ChDS „Nasze Podlasie” w Wyszkach 

W dniu 13.02.2017r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

                                                                       1. Ryszard Perkowski – przewodniczący

                                                                       2.  Agnieszka Łuczaj

                                                                       3.  Zenon Konopka

                                                                       4.  Janusz Tadrzak

                                                                       5.  Piotr Idźkowski

                                                                       6. Sławomir Marczuk

Na posiedzeniu podjęto decyzję o zwołaniu na dzień 23.02.2017 r. Walnego Zgromadzenia Członków Koła w Wyszkach. Powiadomienie członków nastąpi SMS i telefonicznie. Do zaproszenia Prezesa Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału Bielskiego zobowiązano Przewodniczącego Koła. Uzgodniono porządek zebrania.

 =========================================================================

      Kopia Logo NP  POSIEDZENIE  ZARZĄDU                               herb

Koła Gminnego  ChDS „Nasze Podlasie” w Wyszkach 

W dniu 8.12.2016r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

                                                                       1. Ryszard Perkowski – przewodniczący

                                                                       2.  Agnieszka Łuczaj

                                                                       3. Marta Kamińska -Bębenek

                                                                       4.  Ewa Pietraszko

                                                                       5.  Piotr Idźkowski

                                                                       6. Sławomir Marczuk

Porządek obrad:

 1. Aktualizacja liczby członków koła – podjęcie decyzji o osobach, które należy skreślić z listy członków.
 2. Zbieranie składek członkowskich.
 3. Sytuacja polityczna i gospodarcza w gminie.
 4. Zadania Stowarzyszenia na najbliższe dwa lata.
 5. Termin Walnego zebrania członków „Naszego Podlasia”Koła w Wyszkach.
 6. Dyskusja

Ad. 1. Liczba członków aktywnych Koła w Wyszkach utrzymuje się przez ostatnie dwa lata na poziomie 34 osób. Wystąpienie na piśmie do tych, którzy przestali być aktywni w Stowarzyszeniu, bądź oficjalnie wystąpili przeciwko startując w wyborach samorządowych z konkurencyjnej listy z zapytaniem czy chcą należeć do stowarzyszenia, nie przyniosło żadnego praktycznie efektu. Odpowiedziało jedynie 6 osób, w tym 3 pozytywnie i 3 oficjalnie złożyło rezygnację.

W tej sytuacji Zarząd podjął decyzję o przedstawieniu na najbliższym Walnym Zebraniu członków listy 22 osób do skreślenia z członka ChDS „Nasze Podlasie” Koło w Wyszkach.

Ad. 2. Brak stałego miejsca na organizację spotkań członków stowarzyszenia poza tym, że stwarza bieżące trudności z organizacją posiedzeń Zarządu Koła oraz Walnych zebrań to także mocno komplikuje zbieranie składek członkowskich. Członkowie rozproszeni po terenie całej gminy nie zawsze mają czas dotrzeć do skarbnika, bądź nie pamiętają o tej powinności. Powinno to zostać uregulowane na najbliższym Walnym zebraniu zaplanowanym na koniec stycznia 2017.

Ad. 3. Omówiona została aktualna sytuacja polityczna i gospodarcza w Gminie Wyszki. Członkowie Zarządu wyrazili głębokie zaniepokojenie działaniami władz Gminy w obszarze:

 1. Oświaty – ( sprawa likwidacja publicznej szkoły w Strabli zwłaszcza w sytuacji czekającej reformy oświatowej),
 2. Kultury – w związku z nie najlepiej przemyślaną inwestycją polegającą na budowie Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego. Będzie to kolejny obiekt, który trzeba będzie utrzymywać ponosząc znaczne koszty bieżące. Już wkrótce w wyniku reformy oświatowej połowa budynku Zespołu Szkól w Wyszkach będzie pusta i znakomicie można było by ją adoptować na potrzeby GCBK urządzając salą bankietową, bibliotekę z czytelnią oraz różne pracownie tematyczne. Nie wzrosły by również koszty np. na ogrzewanie. Wykorzystanie instytucji kultury było by znacznie większe z racji łatwego dostępu dla uczniów z całego obwodu szkolnego, czyli kilkudziesięciu miejscowości. Do świetlicy w Wyszkach przyjdzie, co najwyżej kilku mieszkańców Wyszek tygodniowo, a ilość wypożyczonych książek w bibliotece publicznej spadnie kilkakrotnie.                                    Błędem było natomiast wycofanie się z budowy bardzo potrzebnej remizy dla OSP Wyszki w wariancie z 2014r.

      3.Inwestycji drogowych – poza zrealizowaną inwestycją w Strabli dofinansowaną z tzw. „Shetynówek”, na którą    wniosek został złożony w 2014 r. i wszedł do realizacji z listy rezerwowej w 2015 r. nie inwestuje się w ogóle w tak potrzebnym dla gminy obszarze.

         Drugi wniosek na drogę powiatową do Niewina Popławskiego w 2014 r. nie uzyskał dofinansowania. Gmina nie podjęła jednak żadnych działań, aby ponownie aplikować w 2015 czy 2016 r.

          Nie podjęto również żadnej współpracy z powiatem, aby wykorzystać przygotowaną dokumentację na budowę drogi Budlewo – Ignatki.

     4. Współpraca z innymi instytucjami. Ustała w tej kadencji wszelka współpraca z Powiatem na wszystkich płaszczyznach. Dodatkowo stosunki te skomplikowano nieprzemyślanymi posunięciami na płaszczyźnie współpracy powiat, a Odział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

          Powstaje wrażenie, że realizując swoje osobiste ambicje władze gminy palą mosty, na których powinno najbardziej zależeć.

         Ad.5. Przedyskutowano również niezbędne działania mające na celu rozwój stowarzyszenia, aby móc skutecznie przystąpić do najbliższych wyborów samorządowych.

          Ad.5.   Termin Walnego Zebrania ustalono na koniec stycznia 2017 r. Program i dokładną datę ustali Zarząd na posiedzeniu poprzedzającym Walne Zebranie.

        Ad. 6. Po dyskusji obejmującej różne tematy posiedzenie zakończono.

R.P.

===========================================================================

      Kopia Logo NP  POSIEDZENIE  ZARZĄDU                               herb

Koła Gminnego  ChDS „Nasze Podlasie” w Wyszkach 

W dniu 24.05.2016r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

                                                                       1. Ryszard Perkowski – przewodniczący

                                                                       2.  Edward Zenon Konopka

                                                                       3. Marta Kamińska -Bębenek

                                                                       4.  Ewa Pietraszko

                                                                       5.  Piotr Idźkowski

                                                                          6Iwona Falkowska   

                                                                        7. Sławomir Marczuk

W posiedzeniu wziął udział Prezes Zarządu Głównego Sławomir Jerzy Snarski

DSC_0259 

DSC_0261

 

Porządek obrad:

 1. Aktualizacja liczby członków koła
 2. Zbieranie składek członkowskich
 3. Rola stowarzyszenia w powiecie i województwie. Dotychczasowe osiągnięcia i cele na przyszłość.
 4. Dyskusja

Ad. 1. Koło w Wyszkach od wyborów czyli końca 2014 r. zmniejszyło się o połowę. Część członków jednoznacznie opowiedziało się za opuszczeniem stowarzyszenia startując w wyborach z innego komitetu, a część ich po prostu wsparła. Z 68 członków w latach 2010 -2014 liczba ta zmniejszyła się do 34 ( osób, które oficjalnie zadeklarowały  chęć dalszej przynależności do stowarzyszenia.

Po dyskusji postanowiono, aby przed ostateczną decyzją o wykreśleniu części członków z Koła, wystąpić jeszcze z pisemnym zapytaniem w tej kwestii.

Przygotowania odpowiedniego pisma podjął się Przewodniczący Koła, oraz Prezes Zarządu Oddziału Bielskiego.

Ad. 2. Ciągłym problemem jest na bieżąco regulowanie składek członkowskich. Na 34 osoby, które zadeklarowały  chęć dalszej przynależności do stowarzyszenia za 2015r. składki wpłaciło 25 osób.

Niewątpliwym problemem są teraz bieżące kontakty z członkami. Mamy trudności z organizacją walnych zebrań czy innych spotkań wszystkich członków podczas, których wpłacane byłyby składki. Ten problem musimy jakoś rozwiązać.

Ad. 3. Prezes Sławomir Snarski omówił aktualną sytuację Stowarzyszenia w powiecie oraz w województwie. Bardzo zachęcał aby nie poddawać się przejściowym trudnościom i kontynuować pracę bardzo potrzebną w coraz bardziej skomplikowanych czasach.

Ad. 4. Po dyskusji obejmującej różne tematy posiedzenie zakończono

R.P.

===================================================                                                

  Kopia Logo NP  POSIEDZENIE  ZARZĄDU                               herb

Koła Gminnego  ChDS „Nasze Podlasie” w Wyszkach 

dnia 3.02.2016r

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Koła:

                                                                        1.  Ryszard Perkowski – przewodniczący

                                                                       2.  Edward Zenon Konopka

                                                                       3. Marta Kamińska -Bębenek

                                                                       4.  Agnieszka Łuczaj

                                                                       5.  Ewa Pietraszko

                                                                       6.  Piotr Idźkowski

                                                                        7. Iwona Falkowska

                                                                        8. Janusz Tadrzak

Oraz Sekretarz Zarządu Głównego Ryszard Anusiewicz
Zebranie otworzył Przewodniczący Koła Ryszard Perkowski. Powitał wszystkich zebranych, oraz przedstawił porządek posiedzenia.
1. Informacje o sytuacji organizacyjnej Koła Wyszki
2. Weryfikacja członków Koła nieopłacających składek członkowskich i nie przejawiających aktywności.
3. Ustalenie terminu wpłacania składek członkowskich za 2016 r.
4. Pozyskiwanie nowych członków do Koła
5. Ustalenie terminu Walnego Zebrania Koła w Wyszkach
6. Dyskusja nad aktualną sytuacją polityczną i gospodarczą w kraju i regionie
7. Dyskusja
               Ad1. Sytuację w Kole omówił Przewodniczący Koła. Aktualny liczba członków, którzy deklarują dalszą chęć przynależności do Stowarzyszenia – wynosi 34 osoby. Zapłaciło składki za rok 2016 – 25 osób. Jest spory potencjał zwiększania liczby członków, należy jedynie bardziej aktywnie propagować naszą obecność w terenie.
              Ad2. Ustalono, że ostateczną decyzję, których członków  skreślić z listy Zarząd podejmie na następnym posiedzeniu. Problem dotyczy 31 osób z pośród 65 należących do koła w 2013r., którzy od ponad 2 lat nie przejawiają żadnej aktywności w tym zakresie.
             Ad.3. Ustalono termin wpłacania składek do skarbnika Pani Agnieszki Łuczaj do końca czerwca br.
             Ad.4. Podjęto plan większego działania w kierunku pozyskiwania do Koła młodzieży.
             Ad.5. Wstępny termin Walnego Zebrania ustalono na miesiąc maj.
             Ad.6. Członkowie Zarządu wyrazili zaniepokojenie nad polityczno gospodarczymi działaniami nowego rządu. Niekorzystnymi zjawiskami w rolnictwie ( ceny mleka, sytuacja hodowców trzody chlewnej – ASF, itp.)
             Ad.7. Sekretarz Zarządu Głównego Ryszard Anusiewicz przedstawił sytuację organizacyjną i ogólną Zarządu Głównego, sytuację Kół na terenie Powiatu Bielskiego, zachęcał do większej aktywności, widoczności Stowarzyszenia w terenie. Ustosunkował się do sytuacji politycznej w kraju, zmęczenia społeczeństwa partiami politycznymi, co zdaniem Sekretarza stwarza pole do działania takim stowarzyszeniom jak nasze.
               Po krótkiej dyskusji nad różnymi sprawami posiedzenie zakończono

=========================================================================
herbKopia Logo NP

 KOŁO GMINNE ChDS „Nasze Podlasie” w WYSZKACH                

Kontakt:  npryszardp@gmail.com


ZARZĄD KOŁA GMINNEGO ChDS „Nasze Podlasie”
w WYSZKACH

                                                             Przewodniczący ZARZĄDU –  Ryszard Perkowski

                                                             Członkowie ZARZĄDU:

                                                                       1.  Edward Zenon Konopka

                                                                       2. Marta Kamińska -Bębenek

                                                                       3.  Agnieszka Łuczaj

                                                                       4.  Sławomir Marczuk

                                                                       5.  Ewa Pietraszko

                                                                       6.  Piotr Idźkowski

                                                                       7. Iwona Falkowska

                                                                      8. Janusz Tadrzak

=================================================================================

Kopia Logo NPherb

Spotkanie przy ognisku.

1 sierpnia 2015r. członkowie Koła w Wyszkach wraz z osobami towarzyszącymi spotkali się towarzysko przy ognisku, pod bezchmurnym pełnym gwiazd wyszkowskim niebem. Kilka godzin mile spędzonych przy towarzyskich pogawędkach, zabawie jeszcze bardziej pozwoliło na zintegrowanie się członków naszego Koła. Na zakończenie uczestnicy wyrazili chęć organizacji w nieodległym terminie następnego tego typu spotkania. Decyzję o terminie i formie podejmie Zarząd na najbliższym posiedzeniu.

=================================================================================

Logo NP

herb

23 czerwca Odbyło się w Wyszkach Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła w Wyszkach.

W zebrani uczestniczyło 22 osóby.

Komisja skrutacyjna stwierdziła, ze zebranie jest prawomocne.

Zebranie otworzył, powitał zebranych i przedstawił proponowany przez Zarząd Koła porządek obrad,  Przewodniczący Koła Ryszard Perkowski,

Porządek zebrania:

 1. Przyjęcie porządku zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i podjęcie uchwały
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Koła Wyszki
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi
 6. Wybór Przewodniczącego i Zarządu koła oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zarządu
 7. Wybór delegatów na Walne Zebranie Oddziału Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia Nasze Podlasie w Bielsku Podlaskim.
 8. Wybór delegatów na Walne Zebranie Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia Nasze Podlasie w Białymstoku
 9.   Wolne wnioski.

Przewodniczącym zebrania został wybrany Andrzej Niewiński.  Protokolantem Marta Kamińska -Bębenek

Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Wybrano nowy Zarząd Koła

W wyniku głosowania zostali wybrani:

na Przewodniczącego Zarządu – Ryszard Perkowski

na Członków Zarządu:

 1. Edward Zenon Konopka
 2. Marta Kamińska -Bębenek
 3. Agnieszka Łuczaj
 4. Sławomir Marczuk
 5. Ewa Pietraszko
 6. Piotr Idzkowski

Wybrano

Delegatów na  Walne Zebranie Oddziału Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w Bielsku Podlaskim,

oraz

Delegatów na  Walne Zebranie Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w Białymstoku.

 1. Ryszard Perkowski
 2. Edward Zenon Konopka
 3. Marta Kamińska -Bębenek
 4. Agnieszka Łuczaj
 5. Sławomir Marczuk
 6. Ewa Pietraszko
 7. Piotr Idzkowski
 8. Janusz Tadrzak

Zebranie zakończyła dyskusja nad działalnością Koła w nowej rzeczywistości, oraz jego rozbudową. Ustalony również został termin spotkania towarzyskiego członków przy ognisku.

================================================================================

herb

Logo NP

22.maja 2015r. w Wyszkach odbyło się posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach.

Było to pierwsze posiedzenie Zarządu w tym roku.

Omówiono następujące sprawy:

1. Sytuacja Koła po jesiennych wyborach samorządowych

2. Aktualizacja członków Koła (płacone składki, uczestnictwo w funkcjonowaniu Koła)

3. Przygotowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Koła.

4. Sprawy różne

=================================================================================

DSC_0004                                        5 grudnia 2014 ostatnie spotkanie wójta z Zarządem Koła w Wyszkach

=================================================================================

Kopia Logo NPherb Posiedzenie Koła Gminnego w Wyszkach                                    

19 lutego 2014r. odbyło się posiedzenie Koła Gminnego ChDS „Nasze Podlasie” w Wyszkach. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu ChDS „Nasze Podlasie” Sławomir Jerzy Snarski oraz Prezes Koła w Wyszkach Ryszard Perkowski.

Na spotkaniu poruszono bieżące sprawy z zakresu funkcjonowania koła oraz wstępnie omówiono przygotowania do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, które ma odbyć się w maju. Uczestnicy spotkania podczas dyskusji  z uznaniem odnieśli się do działalności wójta, dając jednocześnie poparcie dla jego kandydatury na kolejną kadencję.

Wójt gminy Wyszki przedstawił interesujący program dotyczący odnawialnych źródeł energii, możliwy do realizacji w gminie w ramach kolejnej perspektywy finansowej UE na lata 2014­ – 2020.

Posiedzenie Koła Gminnego w Wyszkach

Posiedzenie Koła Gminnego w Wyszkach