Nasi Radni Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Za nami już pierwsza sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w IX kadencji. Prezes CHDS Nasze Podlasie ponownie został wybrany na stanowisko starosty bielskiego. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego naszego Stowarzyszenia Andrzej Leszczyński również zajął dotychczas pełnioną funkcję przewodniczącego Rady Powiatu. Natomiast członkiem Zarządu Powiatu Bielskiego został ponownie wybrany Zbigniew Jan Szpakowski. Gratulujemy! Źródło: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-bielski/pierwsza-sesja-rady-powiatu-w-bielsku-podlaskim?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR23_RIj8h_55d7nL1DGGAeo9P0ajI-IICRz7iRCimWY3k46lXoETqg8ikY_aem_AYa77TtnkAzZ6gub6TNLp-Ujk9v0dJd88T6ExBg-_fmo4TYhunbVl-Dpgw3cQcZmNA-qQEpKBUPoIeeY-xv1xg8k

Drodzy wyborcy, sympatycy KWW „Nasze Podlasie”

Szanowni PaństwoKWW Nasze Podlasie
Drodzy wyborcy, sympatycy KWW „Nasze Podlasie”
W imieniu wszystkich kandydatów startujących na burmistrzów, wójtów, radnych miejskich, gminnych i powiatowych składamy Wam serdeczne podziękowanie za oddane na nas głosy. Dzięki Wam będziemy mogli nadal realizować nasze zamierzenia, działać na Waszą korzyść i w Waszym interesie. 
Mamy już wójta w Gminie Wyszki, ważą się losy naszej kandydatki na Wójta Gminy Bielsk Podlaski. Potrzebujemy tu nadal Waszej mobilizacji i wsparcia. Prosimy Was o to.
W powiecie bielskim sytuacja jest już jasna. Mamy absolutną większość w Radzie Powiatu – 9 mandatów (4 mandaty w Bielsku Podlaskim, 3 mandaty w okręgu nr 2: Rudka, Brańsk gmina i miasto, Boćki i Orla, 2 mandaty w 3 okręgu – gminy Bielsk Podlaski i Wyszki).
W mieście Bielsk Podlaski naszemu kandydatowi nie udało się uzyskać wejścia do II tury w wyborach na Burmistrza, ale mamy 4 mandaty w Radzie Miasta. To dużo zważywszy, że jesteśmy tam ugrupowaniem, które umożliwia pozostałym zbudowanie stabilnej koalicji. 
Dziękujemy Wam, nasi Wyborcy, za te sukcesy, za Wasze wsparcie i oddane w wyborach głosy. Jak zawsze, możecie liczyć na dobrą pracę naszych samorządowców – Waszych reprezentantów.
Z wdzięcznością i szacunkiem
Przedstawiciele KWW „Nasze Podlasie”

Konwent Wyborczy KWW „Nasze Podlasie”

W dniu 27 lutego br. odbył się Konwent Wyborczy KWW „Nasze Podlasie”. Podczas tego wydarzenia zaprezentowano kandydatów do rady powiatu w trzech okręgach wyborczych.  Prezes Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” Sławomir Jerzy Snarski  przedstawił hasło przewodnie w obecnych wyborach KWW „Nasze Podlasie” które brzmi: „Jesteśmy dla Was”.

Ponadto Prezes  Snarski wskazał, że hasło  „Jesteśmy dla Was” przyświeca nie tylko wyborom, ale codziennej pracy samorządu.

Na scenie Bielskiego Domu Kultury pojawił się również kandydat na burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Piotr Daniło. W obszernym wystąpieniu przedstawił swój program wyborczy dla miasta oraz kandydatów na radnych miejskich.

Kandydatów do rad gmin Bielsk Podlaski i Wyszki przedstawili obecni wójtowie, ubiegający się też o mandaty na kolejną kadencję – Raisa Rajecka i Mariusz Korzeniewski.

Komitet Wyborczy Wyborców „Nasze Podlasie” współpracuje z lokalnymi komitetami wystawiającymi swoich kandydatów na wójtów, burmistrzów i radnych w gminach położonych na terenie powiatu bielskiego. Podczas konwentu wystąpili ich przedstawiciele – Eugeniusz Koczewski z Brańska oraz Anna Bobel z Rudki.

Po zakończeniu wydarzenia jego uczestnicy wykonywali wspólne zdjęcia. W lokalnych mediach pojawiły się też relacje i reportaże opisujące przebieg konwencji.

Wybory Samorządowe 2024

KWW Nasze Podlasie
Komitet Wyborczy Wyborców „Nasze Podlasie”

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Parkowa 3

Bank Spółdzielczy w Brańsku nr 51 8063 0001 0070 0707 6813 0001

NIP 5432193215

 

KWW Nasze Podlasie

Mandaty Radnego do Rady Powiatu i Rady miasta Bielsk Podlaski

W wyniku wyborów, które odbyły się 7 kwietnia 2024 r.,  z KWW „Nasze Podlasie” mandat radnego uzyskało:

I. Do Rady Powiatu  9 kandydatów:

 1. Maciej Bobel
 2. Monika Dmitruk
 3. Adam Gołębiecki
 4. Andrzej Leszczyński
 5. Adam Miron Łęczycki
 6. Sławomir Jerzy Snarski
 7. Zbigniew Jan Szpakowski
 8. Anatol Wasiluk
 9. Bożena Teresa Zwolińska

II. Do Rady Miasta Bielsk Podlaski 4 kandydatów:

 1. Piotr Daniło
 2. Romuald Margański
 3. Piotr Pawluczuk
 4. Łukasz Ryczkowski

III. Do Rady Gminy Bielsk Podlaski  8 mandatów:

 1. Jerzy Chilkiewicz
 2. Walenty Gałuszewski
 3. Radosław Godun
 4. Alina Kruk
 5. Konrad Łapiński
 6. Albin Misiuk
 7. Stanisław Olszewski
 8. Anatol Tymiński.

Szczegółowe wyniki głosowania, m.in. z podziałem na obwody (lokale wyborcze), są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Posiedzenie Zarządu Głównego CHDS „Nasze Podlasie”

Organizacja i promocja – to motto ostatniego posiedzenia zarządu głównego CHDS „Nasze Podlasie”. 12 października br. zarząd w nowym składzie spotkał się, by dokonać wewnętrznej organizacji i omówić bieżące sprawy stowarzyszenia. Obecnie jego skład tworzą: prezes Sławomir Jerzy Snarski, wiceprezes Krzysztof Gołaszewski, wiceprezes Adam Łęczycki, sekretarz Ryszard Perkowski, skarbnik Barbara Steć oraz członkowie: Anna Klinicka, Andrzej Gąsowski, Andrzej Roszkowski i Romuald Margański.

W programie posiedzenia zarządu znalazły się zagadnienia związane z jego strukturą. Na lipcowym Walnym Zebraniu Delegatów odwołano bowiem czterech członków na skutek złożenia przez nich rezygnacji. Zachodziła więc konieczność uzupełnienia jego składu do wymaganej liczby 9 osób. Delegaci podjęli uchwałę o dokooptowaniu do zarządu czterech nowych członków: Ryszarda Perkowskiego, Anny Klinickiej, Andrzeja Gąsowskiego oraz Andrzeja Roszkowskiego. Zarząd podjął zatem własną uchwałę, ustalającą wymieniony na wstępie skład.

Kolejną kwestią organizacyjną było stwierdzenie ustania członkostwa Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”. Zarząd podjął uchwałę w tej sprawie, przychylając się do złożonych pisemnie rezygnacji dwóch zainteresowanych osób.

Prezes zarządu Sławomir Jerzy Snarski zapowiedział również konieczność uporządkowania spraw personalnych stowarzyszenia. Na liście jego członków figuruje bowiem wiele osób, które od dawna utraciły z nim jakąkolwiek więź. Obecnie zatem nastąpi weryfikacja stanu osobowego na podstawie wpłacanych składek członkowskich.

Ponadto istotną kwestią dla CHDS „Nasze Podlasie” jest jego promocja. Podjęcie energicznych działań w tym zakresie jest niezbędne w celu stałego odmładzania kadry i przygotowywania nowych liderów społecznych, którzy podejmą działalność na forum samorządowym.

Walne zebranie delegatów CHDS „Nasze Podlasie”

5 lipca br. po kilkunastomiesięcznej przerwie, wymuszonej przez pandemię koronawirusa Covid-19, mogło odbyć się walne zebranie delegatów Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”. Zostało ono poprzedzone przez zebrania kół terenowych i obrady zarządu głównego, z inicjatywy którego zwołano walne zebranie.

Obrady poświęcono przede wszystkim zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2020, niezbędnych do rozliczenia się z państwowymi instytucjami skarbowymi. Delegaci podjęli zatem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego głównej komisji rewizyjnej Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zarządu głównego CHDS „Nasze Podlasie” za rok 2020.

Natomiast prezes Stowarzyszenia Sławomir Jerzy Snarski przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności zarządu głównego, które dotyczyło całego okresu sprawozdawczego począwszy od czerwca 2019 roku. W tym czasie zarząd spotykał się 6 razy, m.in. przygotowując się do wyborów parlamentarnych w 2019 roku, oraz podejmując uchwały zezwalające lokalnym komitetom wyborczym na używanie nazwy „Nasze Podlasie” podczas wyborów uzupełniających do rad gmin i miast w Rudce, Wyszkach i Brańsku.

Przeobrażeniu uległ zarząd główny Stowarzyszenia. Odwołano z jego składu kilku członków, powołując w ich miejsce nowe osoby. Obecnie zarząd tworzą: Sławomir Jerzy Snarski –  prezes, Krzysztof Gołaszewski – wiceprezes, Barbara Steć – Skarbnik oraz członkowie: Adam Miron Łęczycki, Romuald Margański, Andrzej Gąsowski, Andrzej Roszkowski, Anna Klinicka i Ryszard Perkowski. Na najbliższym posiedzeniu zarząd dokona ukonstytuowania się, zgodnie bowiem ze statutem wymagane jest obsadzenie stanowisk 2 wiceprezesów i sekretarza.

Walne Zebranie zakończyła dyskusja poświęcona różnym aspektom działalności Stowarzyszenia.

Ziemia Podlaska żegna się ze swoim ukochanym synem

Ziemia Podlaska żegna się ze swoim ukochanym synem – ks. prałatem dr Ludwikiem Olszewskim, byłym dziekanem bielskim i proboszczem parafii Narodzenia NMP i Św. Mikołaja, zmarłym w dniu 22 października br.
Żegnamy go i my – członkowie Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia Nasze Podlasie. Ksiądz prałat pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako szczery patriota, dbający o dobro mieszkańców Podlasia, troskliwy duszpasterz i doskonały gospodarz powierzonej sobie parafii i dekanatu, znakomity naukowiec, a nade wszystko – dobry człowiek.
Kapłańskiej rodzinie zmarłego księdza i jego krewnym składamy wyrazy głębokiego współczucia, modląc się za spokój jego duszy.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW CHDS „NASZE PODLASIE”

Logo NP

W dniu 27 czerwca 2017 roku (wtorek) o godz. 16.30 w”Gościńcu Brańskim”w Brańsku odbyło się Walne Zebranie Delegatów  Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Wybór Przewodniczącego obrad

 3. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Chrześcijańsko- Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2016.

 4. Przyjęcie Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej.

 5. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie”.

 6. Sprawy różne.

 7. Zamknięcie obrad.

Walne Zebranie otworzył oraz powitał Delegatów i wszystkich zebranych Prezes Zarządu Głównego Sławomir Jerzy Snarski.

 

 

 

 

 

Na Przewodniczącego obrad został wybrany Ryszard Anusiewicz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Chrześcijańsko- Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2016.złożył Prezes Sławomir Jerzy Snarski.

Następnie delegaci przyjęli sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie”.

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO CHDS „NASZE PODLASIE

W dniu 26.06.2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Zatwierdzenie bilansu stowarzyszenia oraz rachunku wyników na dzień 31.12.2016r.
 4. Przyjęcie informacji dodatkowej za rok 2016
 5. Przyjęcie Uchwały Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016.
 6. Omówienie spraw związanych z Walnym Zebraniem Delegatów
 7. Sprawy różne
 8. Zamknięcie zebraniaDSC_0060[1]DSC_0061[1]DSC_0062[1]