Deklaracja programowa

Logo NPTo co nas łączy to wiara, patriotyzm i umiłowanie wolności.

To co nas łączy to historyczne i kulturalne dziedzictwo naszych Przodków.

To co nas łączy to przeszłość, teraźniejszość i wizja przyszłości.

Pragniemy budować naszą „Małą Ojczyznę” – Podlasie lepiej, mądrzej i skuteczniej.

Wykorzystamy własne możliwości tak, aby region stał się szansą dla młodych, stanowił pole realizacji ekonomicznej i zawodowej oraz gwarantował godne życie starszemu pokoleniu.

Bez względu na to, gdzie mieszkamy: w Suwałkach, Łomży czy w Białymstoku – wszyscy i ponad podziałami musimy stać się gospodarzami Podlasia.

Najwyższa już pora, aby wykorzystać możliwości naszego regionu.

Najwyższa już pora, aby edukacja, nauka, kultura a także wykorzystanie nowoczesnej myśli technicznej stanowiły fundament rozwoju naszego regionu.

„Wy sami jesteście spadkobiercami bogatej przeszłości tej ziemi, którą tworzyły przez wieki różne tradycje i różne kultury”
Jan Paweł II

Traktując te słowa jako wyzwanie, powołaliśmy Chrześcijańsko – Demokratyczne Stowarzyszenie „Nasze Podlasie”

Mamy dla Podlasia program trudny, ambitny, ale realny i konkretny.

Nasz program umożliwi skuteczną walkę z bezrobociem i rozwój regionu.

Realizacja programu wymaga ciężkiej pracy oraz ludzi prawych, kompetentnych i rzetelnych.

Co zrobimy:

  • Podlasie będzie miejscem bezpiecznym, przyjaznym dla rodzin, zasobnym, czystym i zdrowym, posiadającym sprawne służby publiczne i tanie usługi.
  • Mieszkańcy wsi i miast oraz ich problemy będą przedmiotem naszej szczególnej troski.
  • Stworzymy pomost łączący nas z nowoczesną Europą.
  • Właściwie wykorzystamy naturalne położenie w sąsiedztwie Litwy, Rosji i Białorusi do współpracy i wymiany handlowej ze wschodem.
  • Położymy szczególny nacisk na szybkie rozwiązanie problemów komunikacyjnych całego regionu.
  • Postawimy na wszechstronną i nowoczesną edukację dzieci i młodzieży.
  • Wykorzystamy nasze naturalne walory przyrodnicze i turystyczne.

Jesteśmy gotowi wziąć samodzielnie odpowiedzialność za realizację programu.

Dajemy szansę Podlasiu!

Dajemy szansę Naszym Rodzinom!

Dajemy szansę Sobie!