POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO CHDS „NASZE PODLASIE

W dniu 26.06.2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Zatwierdzenie bilansu stowarzyszenia oraz rachunku wyników na dzień 31.12.2016r.
  4. Przyjęcie informacji dodatkowej za rok 2016
  5. Przyjęcie Uchwały Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016.
  6. Omówienie spraw związanych z Walnym Zebraniem Delegatów
  7. Sprawy różne
  8. Zamknięcie zebraniaDSC_0060[1]DSC_0061[1]DSC_0062[1]
Posted in Oddział bielski.