WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018

Wybory samorządowe 2018.

Kalendarz wyborczy w kraju i województwie podlaskim.

Kalendarz wyborczy ruszył wraz z ogłoszeniem przez premiera Mateusza Morawieckiego daty wyborów samorządowych.

Zostały wyznaczone na 21 października.

Ewentualnie druga tura odbędzie się 4 listopada.

Przedstawiamy kalendarz wyborczy 2018:

 • Do 27 sierpnia

 • konieczne jest podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • Zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
 • Do 6 września

 • zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 • Do 11 września

 • powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
 • Do 17 września do godz. 24

 • utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów.
 • zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
 • Do 21 września

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,
 • zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 • Do 26 września do godz. 24

 • przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów, co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,
 • zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Do 28 września

przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały, co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

 • Do 30 września

 • przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały, co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
 • powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,
 • sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
 • Do 6 października rozplakatowanie obwieszczeń:

 • terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
 • gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

  Od dnia 6 października do dnia 19 października

  nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

 • Do 12 października

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • Do 16 października

 • składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
 • 19 października o godz. 24

 • zakończenie kampanii wyborczej
 • 20 października

 • przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
 • 21 października głosowanie w godz. 7 – 21

  Weźmy Wszyscy udział w wyborach.

  Wbrew temu co czasami sądzimy wiele zależy od nas samych.

  Nie pozwólmy, aby inni decydowali o naszym życiu.

Posted in Wybory samorządowe-2018.