WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA W WYSZKACH

Kopia Logo NPherb
WALNE   ZEBRANIE   SPRAWOZDAWCZE

                    ChDS „Nasze Podlasie” Koło w Wyszkach

        Walne Zebranie odbyło się w dniu 23.02.2017 r. w Wyszkach

SONY DSC

Porządek zebrania:

  1. Powitanie, otwarcie zebrania, przedstawienie zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad
  2. Przyjęcie porządku zebrania
  3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
  4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Koła Wyszki
  5. Zasięgnięcie opinii Walnego Zebrania czy Zarząd ma skreślić z listy członków Stowarzyszenia osoby, które od 2014 roku nie opłacają składek i nie uczestniczą w życiu stowarzyszenia (§23 pkt.4 Statutu).
  6. Wystąpienia Prezesa Zarządu Głównego Sławomira Snarskiego, oraz zaproszonych gości
  7. Dyskusja
  8. Wolne wnioski.

W Walnym zebraniu uczestniczyło 22 członków Koła, oraz czworo Radnych Gminy Wyszki.

W zebraniu wzięli udział Prezes Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie”, Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski,

oraz Wiceprezes Zarządu Głównego, Dyrektor Szpitala w Bielsku Podlaskim Bożena Grotowicz.

Więcej na stronie Koła Wyszki.

R.P.

Posted in Oddział bielski.