WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU BIELSKIEGO

  Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Bielskiego

CHDS „Nasze Podlasie”

25 czerwca br. w Brańsku spotkało się kilkudziesięciu delegatów stowarzyszenia, reprezentujących w sumie ponad 300 jego członków.

Sprawozdanie z pracy zarządu głównego Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia Nasze Podlasie, absolutorium dla zarządu, przygotowanie do wyborów samorządowych, to tematy, które stały się przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Prezes Sławomir Jerzy Snarski złożył

Sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału Bielskiego ChDS „Nasze Podlasie”

W trakcie obrad przyjęli oni sprawozdanie z prac zarządu głównego za miniony rok, sprawozdanie głównej komisji rewizyjnej oraz podjęli uchwałę o udzieleniu zarządowi absolutorium.

W kolejnej części spotkania dyskutowano na temat zbliżających się wyborów samorządowych. Prezes zarządu Sławomir Jerzy Snarski apelował o aktywność i zaangażowanie w wyborach podkreślając, iż tak wielu członków stowarzyszenia przewyższa liczbę członków większości partii politycznych. Stanowi to w wyborach bardzo liczącą się siłę, realizującą potrzeby i oczekiwania mieszkańców, czego nie mogą zapewnić partie.

 

Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją, przy której nadal dyskutowano o sprawach stowarzyszenia.

 

PD

Posted in Oddział bielski.