11 listopada 2017 r. Narodowe Święto Niepodległości w Bielsku Podlaskim

Jedenastego listopada w Bielsku Podlaskim odbyły się powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęto nabożeństwem za Ojczyznę w cerkwi św. Archanioła Michała, odprawionym w koncelebrze pod przewodnictwem dziekana bielskiego ks. Mitrata Leoncjusza Tofiluka.

Następnie pod ścianą klasztoru po karmelickiego złożono wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa K. Piłsudskiego, jednego z najważniejszych twórców naszej niepodległości.

Delegacja władz Powiatu składa wiązankę pod tablicą upamiętniającą Marszałka J.K.Piłsudskiego

W kościele Matki Bożej z Góry Karmel została odprawiona koncelebrowana msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodził ks. kanonik Zbigniew Domirski przy obecności dziekana bielskiego ks. prałata Kazimierza Siekierko, ks. kanonika Dariusza Kujawy, ks. kanonika Bogdana Mutianko oraz ks. prałata Wojciecha Wasaka. Homilię wygłosił ks. Radosław Wiechnik, który przypomniał niezłomną postawę osób walczących o wolność i niepodległość Polski, wiernych idei, że „wolność jest nam dana i zadana”.

  Druga część uroczystości odbyła się przy pomniku Niepodległości Polski, gdzie przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykonującej hymn państwowy, dokonano podniesienia flagi państwowej na maszt.

 

 

 

 

Do zebranych mieszkańców powiatu przemówienie wygłosił gospodarz uroczystości starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski:

 „Umiłowanie ojczyzny i szacunek do drugiego człowieka, to że możemy się różnić ale i nawzajem się szanować – jest najważniejszym przesłaniem w dniu Narodowego Święta Niepodległości”.

Obok starosty swoje przemówienia wygłosili również: senator RP Tadeusz Romańczuk, poseł na sejm RP Dariusz Piontkowski oraz komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim ppłk Marek Figzał.

Występ uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

Miejsce przy pomniku Niepodległości Polski na kilkanaście minut przejęli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

Zaprezentowali oni bogaty i piękny program artystyczny, składający się z wierszy, tekstów i pieśni, nagrodzony oklaskami przez pozostałych uczestników uroczystości. Pięknym akcentem było rozdanie przez uczniów tejże szkoły goździków w biało-czerwonych barwach, co bardzo podkreśliło patriotyczny charakter obchodzonego święta.

Kolejnym etapem tej części uroczystości było złożenie przez członków Związku Strzeleckiego „Strzelec” uroczystej przysięgi. Stanęło do niej 21 nowych członków tej organizacji społeczno – wychowawczej, w tym dniu dowodzonej przez sierż. Adama Borowskiego. Akt przysięgi odebrał por. Maciej Zajkowski.

Członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” złożyli uroczystą przysięgę

Na zakończenie uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem, oddając honory twórcom niepodległej Rzeczypospolitej i wszystkim, którzy walczyli i ginęli dla tej wielkiej i szczytnej idei.

Delegacja władz Powiatu składa wieniec przy Pomniku Niepodległości Polski.

Wiązankę kwiatów składa delegacja Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”

P.D; R.P.

 

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW CHDS „NASZE PODLASIE”

Logo NP

W dniu 27 czerwca 2017 roku (wtorek) o godz. 16.30 w”Gościńcu Brańskim”w Brańsku odbyło się Walne Zebranie Delegatów  Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Wybór Przewodniczącego obrad

 3. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Chrześcijańsko- Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2016.

 4. Przyjęcie Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej.

 5. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie”.

 6. Sprawy różne.

 7. Zamknięcie obrad.

Walne Zebranie otworzył oraz powitał Delegatów i wszystkich zebranych Prezes Zarządu Głównego Sławomir Jerzy Snarski.

 

 

 

 

 

Na Przewodniczącego obrad został wybrany Ryszard Anusiewicz

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Chrześcijańsko- Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” za rok 2016.złożył Prezes Sławomir Jerzy Snarski.

Następnie delegaci przyjęli sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie”.

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO CHDS „NASZE PODLASIE

W dniu 26.06.2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Zatwierdzenie bilansu stowarzyszenia oraz rachunku wyników na dzień 31.12.2016r.
 4. Przyjęcie informacji dodatkowej za rok 2016
 5. Przyjęcie Uchwały Zarządu Głównego Chrześcijańsko – Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016.
 6. Omówienie spraw związanych z Walnym Zebraniem Delegatów
 7. Sprawy różne
 8. Zamknięcie zebraniaDSC_0060[1]DSC_0061[1]DSC_0062[1]

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA W BIELSKU PODLASKIM

W Bielsku Podlaskim podobnie jak w wielu miejscach w Polsce również odbyły się obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Zgromadziły one wielu mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego i Powiatu Bielskiego oraz przedstawicieli samorządów lokalnych, służb mundurowych, instytucji i przedsiębiorstw, a także organizacji pozarządowych, kombatantów i harcerzy.

Organizatorem uroczystości był Powiatowy Zespół do Spraw Obchodów Świąt i Rocznic Patriotycznych. Obchody rozpoczęły się nabożeństwem za ojczyznę w cerkwi św. Archanioła Michała, a następnie w Bazylice p.w. Narodzenia NMP i Św. Mikołaja została odprawiona msza święta w intencji ojczyzny, koncelebrowana między innymi przez ks. prałata Kazimierza Siekierko dziekana bielskiego oraz ks. kanonika Dariusza Kujawę. Mszę uświetniał Chór Polskiej Pieśni Narodowej.  Po zakończeniu mszy świętej jej uczestnicy w tym liczna delegacja ChDS „Naszego Podlasia” zgromadzili się przed pomnikiem św. Jana Pawła II, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

IMG_6936 sb             IMG_6947 sb

Wiązankę składa Starosta           Wiązankę składają przedstawiciele „Naszego Podlasia”

Świecka część programu odbyła się przy pomniku Niepodległości Polski, gdzie przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykonującej hymn państwowy, wciągnięto flagę na maszt.

IMG_6958 sb      IMG_6968 sb

Pan Starosta w swoim wystąpieniu krótko omówił historyczne znaczenie konstytucji 3 maja. Podkreślił rolę konstytucji w społeczeństwie oraz to komu ona powinna służyć.Dobra konstytucja podkreślił, jest uchwalana z myślą o całym narodzie, a nie tylko dla politycznej większości. Nawiązał tym samym do sytuacji panującej w naszym kraju gdzie od jakiegoś czasu nie są przestrzegane zapisy konstytucji nawet przez najwyższe władze państwowe, a jednocześnie zaczyna się mówić o jej zmianie.

Na zakończenie podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie i udział w uroczystości.

Po wystąpieniu starosty montaż słowno-muzyczny przedstawili uczniowie Zespołu Szkół w Augustowie.

IMG_6970 sb

Na zakończenie tej części uroczystości Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, oraz Przewodniczący Rady Powiatu Adam Łęczycki złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem Niepodległości Polski.

IMG_7074 sb         IMG_6980 sb

Następnie kwiaty złożyły delegacje z różnych instytucji, przedsiębiorstw i organizacji.

Wiązankę złożyła również wieloosobowa delegacja Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”

IMG_7012 sb  IMG_7013 sb

Po złożeniu kwiatów uroczystość została zakończona.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA W WYSZKACH

Kopia Logo NPherb
WALNE   ZEBRANIE   SPRAWOZDAWCZE

                    ChDS „Nasze Podlasie” Koło w Wyszkach

        Walne Zebranie odbyło się w dniu 23.02.2017 r. w Wyszkach

SONY DSC

Porządek zebrania:

 1. Powitanie, otwarcie zebrania, przedstawienie zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad
 2. Przyjęcie porządku zebrania
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Koła Wyszki
 5. Zasięgnięcie opinii Walnego Zebrania czy Zarząd ma skreślić z listy członków Stowarzyszenia osoby, które od 2014 roku nie opłacają składek i nie uczestniczą w życiu stowarzyszenia (§23 pkt.4 Statutu).
 6. Wystąpienia Prezesa Zarządu Głównego Sławomira Snarskiego, oraz zaproszonych gości
 7. Dyskusja
 8. Wolne wnioski.

W Walnym zebraniu uczestniczyło 22 członków Koła, oraz czworo Radnych Gminy Wyszki.

W zebraniu wzięli udział Prezes Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie”, Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski,

oraz Wiceprezes Zarządu Głównego, Dyrektor Szpitala w Bielsku Podlaskim Bożena Grotowicz.

Więcej na stronie Koła Wyszki.

R.P.

KOŁO GMINNE W WYSZKACH

      Kopia Logo NP  POSIEDZENIE  ZARZĄDU                               herb

Koła Gminnego  ChDS „Nasze Podlasie” w Wyszkach 

W dniu 8.12.2016r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

                                                                       1. Ryszard Perkowski – przewodniczący

                                                                       2.  Agnieszka Łuczaj

                                                                       3. Marta Kamińska -Bębenek

                                                                       4.  Ewa Pietraszko

                                                                       5.  Piotr Idźkowski

                                                                       6. Sławomir Marczuk

Porządek obrad:

 1. Aktualizacja liczby członków koła – podjęcie decyzji o osobach, które należy skreślić z listy członków.
 2. Zbieranie składek członkowskich.
 3. Sytuacja polityczna i gospodarcza w gminie.
 4. Zadania Stowarzyszenia na najbliższe dwa lata.
 5. Termin Walnego zebrania członków Koła w Wyszkach „Naszego Podlasia”.
 6. Dyskusja

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada w Bielsku Podlaskim

Kopia Logo NP131px-POL_powiat_bielski_(podlaski)_COA_new.svg

POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI                

W piątek 11 listopada 2016 r. w Bielsku Podlaskim odbyły się powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości.

W pierwszej części programu o godz. 8 odbyło się nabożeństwo za ojczyznę w cerkwi św. Archanioła Michała. Następnie o godz. 10 przy kościele pw. Matki Bożej z Góry Karmel wciągnięto flagę na maszt oraz złożono wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa K. Piłsudskiego. Następnie zgromadzeni weszli do świątyni, gdzie została odprawiona msza św. w intencji ojczyzny.

Druga część uroczystości odbyła się przy pomniku Niepodległości Polski, gdzie przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykonującej hymn państwowy, wciągnięto flagę na maszt.

Do zebranych mieszkańców powiatu przemówienie wygłosił gospodarz uroczystości Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski.

img_6586-sb

img_6589-sb

Okolicznościowe przemówienie Starosty Bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego.

img_6623-sb

Delegacja ChDS „Nasze Podlasie” złożyła kwiaty przy pomniku Niepodległości Polski

img_6624-sbimg_6625-sb

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW ChDS „Nasze Podlasie”

Logo NP

 

9 czerwca 2016r. o godz. 17.00 w Brańsku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”

 

DSC_4178

W Walnym Zebraniu wzięło udział 60 delegatów i sympatyków Stowarzyszenia, którzy dyskutowali o jego bieżących problemach i wyzwaniami czekającymi w przyszłości.

DSC_4196

Zebranie rozpoczęło przedstawieniem sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia, przedstawione przez Skarbnika Barbarę Steć.

DSC_4184DSC_4201

         Podsumował je Prezes Zarządu Głównego Sławomir Snarski, informując o roli składek członkowskich, jako jedynego źródła finansowania i ich przeznaczeniu. Podkreślił możliwość wspierania skromnymi funduszami inicjatyw lokalnych społeczności, takich chociażby jak w ostatnim czasie zakup roweru jako nagrody w konkursie-loterii dla uczestników festynu zorganizowanego po uroczystości poświęcenia tabernakulum w Hryniewiczach Małych.

            Następnie Prezes Snarski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego na tle działalności całego Stowarzyszenia informując, iż obecnie w dwóch oddziałach powiatowych, białostockim i bielskim, działa łącznie ok. 350 członków. Cele organizacji, związane głównie z działalnością lokalnych samorządów i szerzej, aktywizacją lokalnych społeczności i ich zaangażowania w działalność publiczną, realizowane są przez szerokie grono osób zajmujących kierownicze stanowiska w strukturach administracji samorządowej
i innych instytucjach publicznych. Nasze struktury służą mieszkańcom powiatów i gmin informacją na temat bieżących wydarzeń i pomocą w załatwianiu ich spraw, zaspokajaniu ich potrzeb i załatwianiu problemów.

DSC_4193DSC_4181

Kolejnym punktem wystąpienia Prezesa było podsumowanie działalności Zarządu Głównego w roku 2015.

Poinformował on o działaniach takich jak:

 • dokonanie oceny przebiegu i wyników wyborów samorządowych z listopada 2014 r.,
 • omówienie spraw związanych z wyborami prezydenckimi i przygotowaniami do wyborów parlamentarnych w 2015 r. oraz ewentualnego udziału w nich członków Stowarzyszenia,
 • przygotowania i przeprowadzenia sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Delegatów w lipcu 2015 r.

Ważnym aspektem działalności Zarządu Głównego są przyjęte i realizowane w roku przeszłym i bieżącym priorytety:

 • zwiększenie liczby członków Stowarzyszenia,
 • usprawnienie działalności medialnej, m.in. poprzez prowadzoną stronę internetową,
 • dokonanie podziału zadań między poszczególnych członków Zarządu Głównego,
 • popularyzację działalności Stowarzyszenia wśród społeczności lokalnych na terenie gmin i powiatów, w których posiada ono swoje struktury, jak też poza nimi oraz zwiększenie jego roli w życiu publicznym, zwłaszcza na forum samorządowym.

Prezes Snarski wyjaśnił, iż Zarząd Główny obecnej kadencji realizuje przyjęte kierunki działania, korzystając z istniejących własnych struktur terenowych, struktur samorządu terytorialnego, w których funkcjonują liczni członkowie Stowarzyszenia oraz wielu osób życzliwych, pozostających poza jego strukturami, ale deklarujących się jako jego sympatycy.

DSC_4199DSC_4197

Walne Zebranie Delegatów Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie” zakończyło się wspólną kolacją, podczas której jej uczestnicy nadal zabierali głos, dyskutując o problemach działalności naszej organizacji.

 PD & RP

 

 

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU KOŁA W WYSZKACH

Logo NPherb

                   24 maja 2016r.  Posiedzenie Zarządu Koła w Wyszkach ChDS „Nasze Podlasie”

DSC_0259

 

W Posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Koła:

 1. Ryszard Perkowski
 2. Ewa Pietraszko
 3. Piotr Idźkowski
 4. Sławomir Marczuk
 5. Zenon Konopka
 6. Marta Kamińska Bębenek
 7. Iwona Falkowska

Oraz Prezes Zarządu Głównego ChDS „Nasze Podlasie” i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału ChDS „Nasze Podlasie” w Bielsku Podlaskim Sławomir Snarski

Porządek obrad:

 1. Aktualizacja liczby członków koła
 2. Zbieranie składek członkowskich
 3. Rola stowarzyszenia w powiecie i województwie. Dotychczasowe osiągnięcia i cele na przyszłość.
 4. Dyskusja

Więcej na stronie Koła w Wyszkach

R.P.