NARODOWE ŚWIĘTO 3 MAJA

Członkowie CHDS „Nasze Podlasie” jak zawsze uczestniczyli w powiatowych obchodach Narodowego Święta 3 Maja w 227. rocznicę uchwalenia Wielkiej Ustawy Zasadniczej. Nasze Stowarzyszenie wystawiło delegację, która złożyła wiązanki pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II po zakończeniu mszy św. bielskiej bazylice

 

Przemówienie okolicznościowe Starosty Bielskiego

Sławomira Jerzego Snarskiego

Prezesa Chrześcijańsko Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”

 

 

 

 

oraz pod pomnikiem Niepodległości Polski podczas głównej uroczystości.

Ponadto wielu członków Naszego Podlasia uczestniczyło w obchodach święta występując zarówno w delegacjach swoich zakładów pracy, jak też prywatnie.

Konstytucja 3 Maja była nowym początkiem w historii państwa i narodu polskiego. Uświadomiła, jakie powinno być nowożytne państwo polskie, a ta świadomość towarzyszyła wszystkim, którzy w ciągu epoki rozbiorowej walczyli o niepodległą Rzeczpospolitą, ponosili dla niej wielorakie ofiary, nie szczędząc także i życia. Dla niej wreszcie pracowali na przestrzeni kilku pokoleń, zarówno na ziemi ojczystej zagarniętej przez potrójną przemoc, jak też i poza jej granicami.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja poprzedzone zostało działaniami rzeszy ludzi związanych ze stronnictwem ?Familii? Czartoryskich, z których jednym z najznakomitszych okazał się być sam król Stanisław August Poniatowski. Już w 1764 r. na sejmie konwokacyjnym przeprowadzono pierwsze reformy, m.in. nowy regulamin obrad Sejmu, ograniczono prawa hetmanów i zreformowano system celny. Dalsze reformy inicjował już sam król, zakładając w 1765 r. Szkołę Rycerską, a w 1773 r. Komisję Edukacji Narodowej – pierwszą w Europie państwową instytucję oświaty, której podlegały wszystkie szkoły, oprócz Szkoły Rycerskiej.

Ostatecznie Sejm Wielki podjął wielkie dzieło reform w dziedzinach: wojska, skarbu państwa i 18 kwietnia 1791 r. uchwalając prawo o miastach. Ukoronowaniem wszystkich zmian ustroju państwa była Ustawa Zasadnicza uchwalona 3 maja 1791 r. przez stronnictwo patriotyczne.

PD/RP/ Foto S.Bendella

 

Posted in Oddział bielski.