Dokumenty

 

Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych komisji wyborczych.

b1. uchwala_PKW w sprawie_powolywania_obwodowych_komisji_

wyborczych

b3. powolywanie_komisji_obwodowych ds. przeprowadzenia wyborów_zalacznik_1

b2. powolywanie_komisji_obwodowych – ustalanie wyników głosowania -_zalacznik_2

Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu

c1. Informacja PKW o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów

c2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do rady powiatu

c3. Lista Poparcia.

c4. Oświadczenie lustracyjne

c5. Informacja o złożeniu Oświadczenia lustracyjnego

c6. Zgłoszenie Kandydstów na Radnych

Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy do 20 tys.mieszkańców

d1. Informacja PKW o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych 

d2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do rad gmin

d3. Lista Poparcia

d4. Oświadczenie lustracyjne

d5. Informacja o złożeniu oświadczenoa lustracyjnego

d6. 

Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach  do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców

e1. Informacja PKW o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych 

e2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do rad gmin

e3. Lista poparcia

e4. Oświadczenie lustracyjne.

e5. Informacja o złożeniu oświadczenoa lustracyjnego

e6. Zgłoszenie listy kandydatów na radnych

Zgłaszanie kandydatów w wyborach  wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Informacja PKW

Zał.1 Zgłoszenie kandydata

Zał.2 Oświadczenie- Zgoda na kandydowanie

Zał.3. Oświadczeni lustracyjne

Zał.4. Informacja o złożeniu oświadczenoa lustracyjnego

Mężowie zaufania, obserwatorzy społeczni

Wzor_zaswiadczenia_dla_meża_zaufania

Zaświadczenie dla męża zaufania- NP

Wzór_zaswiadczenia_dla_obserwatora_spolecznego