Bielsk Podlaski Miasto

 

                                       Bielsk Podlaski, dn. 2018.10.02

 

        Bożena Teresa Zwolińska

     Kandydat na Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

 Oświadczenie

Ponieważ prawda sama się nie obrani czas stanąć za nią murem i wyrazić zdecydowany sprzeciw manipulacjom, skierowanym bezpośrednio w moją pracę i społeczną działalność. Oczywiście, łatwiej jest ukryć się za fake-owym kontem podając nieprawdziwe informacje, niż stanąć oko w oko z prawdą aby zmierzyć się z rzeczywistością.

Niniejszym oświadczam, że wszystkie zarzuty pod adresem mojej działalności tak zawodowej jak i społecznej są bezpodstawne, a każdy personalny atak jest równoznaczny z uderzeniem w mieszkańców, moich wyborców i współpracowników.

Informacje pojawiające się na jednym z facebookowych kont są nieprawdziwe a przez swoją stronniczość ukierunkowane na zdyskredytowanie mnie jako kandydata na burmistrza i radną Rady Miasta Bielsk Podlaski.

Podjęte przez mnie działania związane z aktywnością wyborczą mają charakter informacyjny i są zgodne z prawem. Natomiast przedstawione w programie cele są określeniem kierunku rozwoju miasta zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Krążące w mediach społecznościowych zarzuty podważające charakter mojej kampanii oraz propozycje programowe, są przekłamaniem rzeczywistości i uderzeniem personalnym w moją osobę. Nie mam wątpliwości, że moja kandydatura niesie szanse dla miasta i jednocześnie stanowi zagrożenie dla pozycji oponentów. Stąd tak silny atak pod maską fałszywych kont i pseudoobiektywnych portali. Rzeczywistość wirtualna daje im złudne poczucie bezkarności do wypisywania oszczerstw, jednak każde złamanie prawa niesie za sobą konsekwencje.

Komitet Wyborczy ,,NASZE PODLASIE” zgadza się z  oświadczeniem  Pani Bożeny Teresy Zwolińskiej naszej kandydatki na stanowisko Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i stanowczo sprzeciwia się nieuczciwej kampanii politycznej, w której wykorzystywane są media społecznościowe. Tworzone są bowiem fake-owe konta, na których   podawane są  nieprawdziwe informacje, a osoby które je podają występują pod fałszywymi nazwiskami. Jesteśmy pewni, iż mimo złudnego przekonania o swojej bezkarności, sprawcy takich działań oraz osoby udostępniające informacje nieprawdziwe, godzące w dobre imię naszej kandydatki i naszego komitetu,  zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

 

 

Zbiorcze informacje o listach kandydatów