KW „Nasze Podlasie”-Wybory Samorządowe 2018

Strona KW „Nasze Podlasie”-Wybory Samorządowe 2018
sfinansowana przez KOMITET WYBORCZY”NASZE PODLASIE”
(Umowa udostępnienia prawa do domeny internetowej z dnia 03 września 2018 r.)

=================================================

PKW – informacje

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/200300

============================================

Rachunek Bankowy

KOMITET WYBORCZY „NASZE PODLASIE”

ul.Mieszka I 14/20

15-054 Białystok

Nr. rach. 87 8063 0001 0070 0707 3346 0001

NIP 9662123172
REGON 381038208

(Uwaga. Wpłaty można dokonywać tylko przelewem bankowym)

=======================================================

Pełnomocnicy KW”NASZE PODLASIE”

Pełnomocnik

Ryszard Perkowski

tel.

e-mail:

_________________________________________________________________________

Pełnomocnik finansowy

Anna Zabłudowska

tel.

e-mail:

================================================

                 Bielsk Podlaski, dn. 2018.10.02

 

        Bożena Teresa Zwolińska

     Kandydat na Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

 Oświadczenie

Ponieważ prawda sama się nie obrani czas stanąć za nią murem i wyrazić zdecydowany sprzeciw manipulacjom, skierowanym bezpośrednio w moją pracę i społeczną działalność. Oczywiście, łatwiej jest ukryć się za fake-owym kontem podając nieprawdziwe informacje, niż stanąć oko w oko z prawdą aby zmierzyć się z rzeczywistością.

Niniejszym oświadczam, że wszystkie zarzuty pod adresem mojej działalności tak zawodowej jak i społecznej są bezpodstawne, a każdy personalny atak jest równoznaczny z uderzeniem w mieszkańców, moich wyborców i współpracowników.

Informacje pojawiające się na jednym z facebookowych kont są nieprawdziwe a przez swoją stronniczość ukierunkowane na zdyskredytowanie mnie jako kandydata na burmistrza i radną Rady Miasta Bielsk Podlaski.

Podjęte przez mnie działania związane z aktywnością wyborczą mają charakter informacyjny i są zgodne z prawem. Natomiast przedstawione w programie cele są określeniem kierunku rozwoju miasta zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Krążące w mediach społecznościowych zarzuty podważające charakter mojej kampanii oraz propozycje programowe, są przekłamaniem rzeczywistości i uderzeniem personalnym w moją osobę. Nie mam wątpliwości, że moja kandydatura niesie szanse dla miasta i jednocześnie stanowi zagrożenie dla pozycji oponentów. Stąd tak silny atak pod maską fałszywych kont i pseudoobiektywnych portali. Rzeczywistość wirtualna daje im złudne poczucie bezkarności do wypisywania oszczerstw, jednak każde złamanie prawa niesie za sobą konsekwencje.

Komitet Wyborczy ,,NASZE PODLASIE” zgadza się z  oświadczeniem  Pani Bożeny Teresy Zwolińskiej naszej kandydatki na stanowisko Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i stanowczo sprzeciwia się nieuczciwej kampanii politycznej, w której wykorzystywane są media społecznościowe. Tworzone są bowiem fake-owe konta, na których   podawane są  nieprawdziwe informacje, a osoby które je podają występują pod fałszywymi nazwiskami. Jesteśmy pewni, iż mimo złudnego przekonania o swojej bezkarności, sprawcy takich działań oraz osoby udostępniające informacje nieprawdziwe, godzące w dobre imię naszej kandydatki i naszego komitetu,  zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

 

================================================

Kalendarz wyborczy 2018:

 • Do 6 października rozplakatowanie obwieszczeń:

 • terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
 • gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

  Od dnia 6 października do dnia 19 października

  nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

 • Do 12 października

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • Do 16 października

 • składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
 • 19 października o godz. 24

 • zakończenie kampanii wyborczej
 • 20 października

 • przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
 • 21 października głosowanie w godz. 7 – 21